Měření váhou Tanita

-Na základě odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu tzv. metodou bioelektrické impedance (BIA) změří skutečné procento podílu tělesného tuku. - procentuelní podíl tělesné vody - BMR (kalorie potřebné pro výměnu látek) - metabolický věk -MUSCLE MASS (svalovou hmotu) - PHYSIQUE RATING (hodnocení fyzické kondice) - viscerální tuk -hmotnost kostí -% tuku a hmotnost svalů pro jednotlivé končetiny a trup